Het eenvoudigste online lesplatform

Wat kost ManualMaker?

De vergoeding aan ManualMaker bestaat uit 3 delen:

  • een éénmalige vergoeding voor de eerste setup die we factureren aan de onderwijsinstelling.
  • een licentievergoeding die we aan het begin van het schooljaar in rekening brengen aan de student.

 

Voor de onderwijsinstelling

Setup

Voor de eerste standaard setup begroten we een bedrag van € 5.000,- (exclusief btw). Hiervoor wordt de opleiding ingericht in de gewenste huisstijl en via SurfNet op ManualMaker aangesloten. Door de samenwerking met SurfNet is een Single Sign On voor studenten gewaarborgd.

 

Voor de student            

Licentievergoeding ManualMaker

Voor het gebruik van ManualMaker betaalt iedere student een licentievergoeding. In de vergoeding zijn de licenties opgenomen van de uitgevers waarmee wordt samengewerkt. Deze hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gekozen opleiding en de daarvoor benodigde licenties.

 

Aanvullende diensten

Begeleiding docent en student

Om de implementatie rimpelloos te laten verlopen biedt ManualMaker volledige ondersteuning aan de onderwijsinstelling. Zowel technisch in overleg met de ICT afdeling als in de vorm van begeleiding van docenten en studenten.

Invoeren lesmateriaal

Het invoeren van het lesmateriaal kan indien gewenst op locatie geschieden. Het tarief is afhankelijk van de complexiteit van het materiaal.

 

Vraag een demo aan