Het eenvoudigste online lesplatform

VitaMee Tabel

 

 

 

 

 

 

 

Abonnementen 2013

 

 

I

 

II

 

III

 

IV

 

Tarief per medewerker per jaar

 

 

€ 20,-

 

€ 75,00

 

€ 90,00

 

€ 105,00

 

Gebruik online dossierapplicatie

 

 

 

 

 

 

Gebruik van Verzuimsignaal (online applicatie WvP)

 

 

x

 

x

 

x

 

x

 

Gehele autorisatie tot het systeem

 

 

 

 

 

 

Ziek- en herstelmeldingen via VerzuimSignaal door werkgever

 

 

 

 

Managementrapportage op elk gewenst moment

 

 

 

 

 

 

UWV formulieren (o.a. vangnetregeling, WvP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aansluiting gecertificeerde deskundigen voor de arbodienstverlening

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Bedrijfsarts voorinformeren via een aanvraagformulier door werkgever

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Bedrijfsarts voorinformeren via een aanvraagformulier door VitaMee

 

0

 

0

 

0

 

X

 

Verzuimbegeleiding VitaMee, volgens verzuimprotocol

 

 

 

 

 

Vaste verzuimconsulent

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Pro-actieve signalering

 

 

0

 

X

 

X

 

X

 

Bewaken verplichte activiteiten Wet verbetering Poortwachter

 

0

 

X

 

X

 

X

 

Vanaf dag 1 intensieve voortgangsbewaking: contact met mw en lg

 

0

 

0

 

X

 

X

 

Na week 2: intensief voortgangsbewaking: contact met mw en lg

 

0

 

X

 

0

 

0

 

Inplannen,overleg en administratieve afhandeling van inzet deskundigen

 

0

 

X

 

X

 

X

 

Inplannen en uitnodigen van medewerker voor spreekuur bedrijfsarts

 

0

 

X

 

X

 

X

 

Week 6 - 8: Spreekuurbezoek met advies en probleemanalyse door bedrijfsarts*

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Week 6 - 8: Opstellen concept plan van aanpak WIA*

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Opstellen concept bijstelling plan van aanpak door verzuimconsulent

 

0

 

X

 

X

 

X

 

Vanaf week 6: 6 wekelijks evalueren en bijstellen door casemanager

 

0

 

0

 

0

 

X

 

Week 42: verzendklaar maken van 42ste weeksmelding door vezuimconsulent*

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Week 39: dossiercheck op inspanningsverplichtingen door casemanager

 

0

 

0

 

0

 

X

 

1e jaarsevaluatie: concept UWV formulier opstellen door verzuimconsulent*

 

0

 

X

 

X

 

X

 

1e jaarsevaluatie: advies omtrent voortgang door casemanager

 

0

 

0

 

0

 

X

 

Opstellen actueel oordeel WIA aanvraag door bedrijfsarts *

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Week 85: voorbereiding WIA aanvraag door arbeidsdeskundige

 

0

 

0

 

0

 

X

 

Twee keer per jaar een evaluatiemoment

 

 

X

 

X

 

X

 

X

 

Extra interventie op regie

 

 

 

 

 

 

Deskundigen

 

 

Uurtarief

 

 

 

Verzuimconsulent

 

 

€ 87,50

 

 

 

 

Casemanager

 

 

€ 97,50

 

 

 

 

Re-integratiecoach

 

 

€ 97,50

 

 

 

 

Arbeidsdeskundige

 

 

€ 115,00

 

 

 

 

Bedrijfsarts (72 uur vooraf)

 

 

€ 167,50

 

 

 

 

Arbeids- en Organisatiecoach

 

 

€ 115,00

 

 

 

 

Conflictbemiddelaar

 

 

€ 125,00

 

 

 

 

Organisatieadviseur

 

 

€ 125,00

 

 

 

 

Diensten

 

 

 

 

 

 

Huisbezoek (excl. reistijd en -kosten) **

 

vanaf

 

€ 45,00

 

 

 

 

Telefonisch consult inc. terugkoppeling **

 

vanaf

 

€ 22,00

 

 

 

 

(Frequent) verzuimgesprek door re-integratiecoach

 

uurtarief

 

€ 97,50

 

 

 

 

Inplannen en uitnodigen medewerker voor spreekuur bedrijfsarts **

 

vast

 

€ 30,00

 

 

 

 

inplannen, overleg en administratieve afhandeling inzet deskundigen **

 

vast

 

€ 45,00

 

 

 

 

Medewerkersbijeenkomst (max. 20 deelnemers)

 

vast

 

€ 200,00

 

 

 

 

Leidinggevendenbijeenkomst

 

vast

 

€ 690,00

 

 

 

 

Aanvraag deskundigenoordeel

 

 

Offerte

 

 

 

 

Arbeidsdeskundig onderzoek

 

 

Offerte

 

 

 

 

Middelen

 

 

 

 

 

 

Werkplekonderzoek

 

 

Offerte

 

 

 

 

Preventief Medisch Onderzoek (PMO; voorheen PAGO)

 

 

Offerte

 

 

 

 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

 

 

Offerte

 

 

 

 

Implementatiekosten

 

 

 

 

 

 

Inrichten VerzuimSignaal; incl. eerste kwartaal evaluatie (telefonisch)

 

€ 195,00

 

 

 

 

Overname bestaande verzuimdossiers

 

 

Offerte

 

 

 

 

* Vaste interventies worden volgens WvP standaard ingepland en worden maandelijks gefactureerd

 

** Deze prijzen gelden niet voor onze samenwerkingsovereenkomst volledig eigen regie

 

Vraag een demo aan