Het eenvoudigste online lesplatform

NEN 5509

NEN 5509 bevat adviezen voor de inhoud, de structuur, de formulering en de presentatie van gebruikershandleidingen. De aanwijzingen en aanbevelingen in de norm gelden voor gebruikershandleidingen voor een groot scala aan producten, van eenvoudige huishoudelijke apparaten tot aan complexe installaties.

De norm biedt een goede algemene basis, maar laat specifieke eisen volgens de wetgeving van individuele landen buiten beschouwing. Naast NEN 5509 blijven altijd de eventueel striktere eisen van (product)specifieke normen van toepassing.

Op dit moment wordt er gewerkt aan herziening van NEN 5509. Een herziening die als doel heeft de norm weer volledig bij de tijd te laten zijn en volledig in overeenstemming te brengen met de machinerichtlijn.

Vraag een demo aan