Het eenvoudigste online lesplatform

De eisen uit de machinerichtlijn

Iedere machine die in De Europese Unie op de markt wordt gebracht moet voldoen aan de machinerichtlijn. In de richtlijn zijn de minimale eisen aangegeven waaraan machines moeten voldoen. Veiligheid is hierbij een belangrijk uitgangspunt. De machinerichtlijn stelt ook eisen aan de gebruiksaanwijzing.

Wanneer een machine in overeenstemming is met de richtlijn dan mag de fabrikant een conformiteitsverklaring afgeven en de CE-markering aanbrengen.

 

Voor een overzicht van de eisen die de machinerichtlijn stelt aan de gebruiksaanwijzing, klik hier

 

 

Vraag een demo aan